• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/43
  ลว.  22 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประกาศสอบพนักงานราชการทั่วไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/44
  ลว.  22 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : รายงานผลการกรอกข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/45
  ลว.  22 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : รายงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/46
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/47
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/48
  ลว.  30 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : รายงานผลการสำรวจความต้องการวิชาเอก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020211/49
  ลว.  30 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านยางครก
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการโรงเรียนบ้านยางครก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวปณิดา ซองชะลัย


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
  โทร.0-5346-1089 โทรสาร.0-5346-1627
  E-mail Address :  ict.cma5@gmail.com    ict_cma5@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1398 วินาที